Diskuse o reklamě a hudbě z reklam

diskuseHledáte reklamu, ale nemůžete jí nikde najít? Zajímá vás hudba z reklamy?
Napište do diskuse na této stránce, a ostatní vám možná poradí.

Tweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someone


Důležité
: Nejdřív použijte vyhledávání na webu Relax PTC, jestli informace o hudbě z reklamy už není v popisu u konkrétního spotu. Nebo se podívejte do abecedního seznamu písniček z reklam.

>> PŘIDAT DOTAZ <<